Reference

Naše společnosti zavile diskutují už 30 let o rozdílu mezi pravdou a těmi, kteří se cítí být jejími vlastníky, fakty a jejich dobou podmíněnými interpretacemi a kulturou - tedy historiografií, předsudky, různými naracemi předešlých století, mýty různé, již zapomenuté provenience a současnými emocemi, které fičí nad našimi hlavami.

Oháníme se halapartnami i sekyrami, valaškami i dýkami a nakonec i internetem šířenými manipulacemi. Cítíme se být jimi zahlceni a zavaleni. Jak z toho ven? Jak se vyhrabat na světlo přímo boží? Jedním ze způsobů je začíst se do hodnocení našich dějin i současnosti od zahraničních autorů. To jsme přece vždycky chtěli.

Jak se vám líbíme? Nakrucujeme se před historiky, antropology a kulturology ze Západu. A pak nevěřícně zíráme na jejich analýzy a indukce, krčíme nosem nad cize znějícími analogiemi a syntézami, místo toho, abychom, mžourajíce do světla nové interpretace, radostí poskočili a začali diskutovat. Doma i směrem ven. Máme přece příležitost a Mary nám ji nabízí. Tož, do čtení!
Magdaléna Vášáryová, leden 2020
To bude mela! Kdo že to vydal? Přeložil? Napsal k tomu doslov či předmluvu?

O vydání knihy o státu, který selhal? zklamal? se tu mluví dlouhá léta. Vím o vydavatelích, kteří se chystali…, ale pak si to rozmysleli. S autorkou a s renomovaným historikem Janem Rychlíkem jsme o vydání mluvili na půdě Senátu při příležitosti Festivalu literatury Praha, který tu už léta organizuje Američan Michael March.

Věděli jsme, že reakce na vydání budou nejrůznější, také bouřlivé a zatracující autorku i vydavatele. To se ale musí vydržet. Protože Masaryk, Beneš a Štefánik zakládali Československo nejen pro Čechy, Moravany a Slezany, ale také pro další národy, národnostní menšiny.

Jak to dnes vypadá, neudělali jsme s nimi dobrou zkušenost. Anebo neudělali dobrou zkušenost oni s námi? Oba tyto pohledy je třeba zahrnout. O to se autorka pokusila. Vyvolá diskuzi, kterou v době znovunastupujícího nacionalismu (nejen u nás!) naléhavě potřebujeme.

Velmi mne těší, že se roli vydavatele ujali Petrkovští. Malí, ale skvělí, řekl bych exkluzívní. Byl jsem jako místní senátor svědkem vzniku a růstu tohoto nakladatelství a výjimečného knihkupectví v Havlíčkově Brodu na náměstí, které nemá jen tak sobě rovné. Knihkupectví na rohu na náměstí, kde se zpravidla usadí banky, pojišťovny nebo podobné prachaté instituce, to je pro Broďáky vyznamenání.

Bez Prague Business Clubu a pana Milana Pilaře by kniha nejspíše nevyšla. I jim patří moje uznání a poděkování.

Pravda nás osvobodí, jak už dávno stojí psáno. Pravda, která je, a ne že dnes už není, protože každý má pravdu svojí. Nebudeme se jí bát. Budeme o ní vést dialog i s inspirací této knihy.
Petr Pithart, leden 2020
Kniha Mary Heimannové, která se dostává českému čtenáři do ruky, je na historickou práci nezvykle vášnivá, neúprosná a tvrdá. A její největší přednost je právě v tom, že se nesnaží českému nebo slovenskému čtenáři zalíbit. Jako by z každé stránky textu znělo poslání - Historie by neměla být propagandou. Neměla by „vychovávat“ skládáním nepravdivých mýtů o vlastní výlučnosti, hrdinství či utrpení. Neměla by zamlčovat nebo omlouvat. Protože jedině pravda je v historii jedinou hodnotou a měřítkem. A jedině taková pravda může vytvářet společnost v demokracii.

Mary Heimannová se k československým dějinám dostala ve snaze najít při přednášení britským, kanadským a americkým studentům historie jinou perspektivu „velkých dějin“ vztahů mezi moderními velmocemi. Trochu náhodou se ji v Evropě pokusila najít u „spíše okrajového středoevropského státu, jenž měl pouze malý vliv na mezinárodní vztahy“. Případ nečekaného vzniku, konfliktů a opakovaných selhání projektu nazvaného Československo ji pak doslova uchvátil. Naučila se česky, dokonce s úctyhodně přesnou výslovností, a pokusila se vlastně o nemožné – napsat celkovou revizi československých dějin. Přinejmenším v tom jí tedy určitě patří úcta za odvahu.

Pokusila se zbavit dějiny Československa mýtů a postavila je proto především na narativu národních menšin a jejich vztahu k umělé „československé“ většině. Hlavním tématem se pro ni proto stává střet nikdy neuspokojených nacionalistů, násobený později ještě iracionalitou totalitních ideologií. Jde o netradiční pohled, vymykající se tradičnímu pragocentristickému „českému“ vnímání minulosti. Přesně v tomto bodu se „velké evropské dějiny“ přímo nabízejí jako výmluvné doplnění, rozšíření a potvrzení jejích myšlenek. Zvláštnost středoevropských jazykově-kulturních nacionalismů se formovala v šoku z Francouzské revoluce, která v rozdrobeném Německu během krátké doby vyústila v „politiku kulturního zoufalství“, jak tento nešťastný proces skvěle popsal profesor Fritz Stern. Jen s malým odstupem reagovala stejně hystericky na německou šovinistickou „politiku kulturního zoufalství“ i jazyková národní společenství na východ od Německa. Takto vznikající národní identity byly výsostně negativní, a myšlenka „národa“ tak nebyla definována v prostoru hodnot „pro něco“, ale výhradně „proti někomu“.

Československý sen o nadnacionálním státotvorném národě mnoha kultur a jazyků byl proto opravdu jenom snem snad jen několika málo jedinců – a to i přesto, že v něj v mírových dobách na krátkou dobu uvěřily miliony – především Čechů. Byl krásným a demokratickým snem, který okamžitě po svém nečekaném vzniku v roce 1918 narazil na nevzdělanost a nedostatek představivosti nedokončených a neúplných národních identit, jejichž představitelé neuměli vidět a hledat smysl státnosti v bytí „pro něco“, protože jediné, co znali a uměli formulovat, bylo býti „proti někomu“. Nedokončené národní identity ve střední Evropě byly v krátkých desetiletích po roce 1918 navíc konfrontovány nejenom s lokálními konflikty, hraničními spory, ale především s masovou indoktrinací totalitních ideologií. Po druhé světové válce a odeznění brutální verze stalinismu pak i s nástupem moderní spotřební kultury, zcela nově definující prostory národních kultur a hodnot.

Kniha Mary Heimannové je tak chvályhodným vstupem do diskuze, která vlastně ve střední Evropě ještě nezačala. A to je i její největší zásluha. Kritici, samozřejmě, mohou tvrdit, že máme obsažnější a lepší popisy jednotlivých událostí, třeba roku 1989 nebo příčin reforem roku 1968. Slovensko se zcela jistě k listopadu 1989 nepřipojilo „až na poslední chvíli“. Ale to všechno může poctivý čtenář ihned pominout jako nepodstatné drobnosti. To, co kniha Mary Heimannové českému čtenáři naopak přináší, je vzrušující obraz moderních českých dějin dvacátého století na pozadí „Československa – státu, který selhal“. Státu, který ve dvacátém století sedmkrát změnil jméno, několikrát i politický režim, a z jehož území za tu dobu zmizely více než čtyři milióny jeho obyvatel. Není jediný důvod si představovat, že je to normální.

Poslání této knihy je ve snaze pochopit člověka – a tak bychom ji i měli číst: „Historie tohoto státu je podobně jako celé 20. století výrazně pokažena věčným problémem nelidského chování člověka k člověku, jenže v nebývalém rozsahu a za hromadné spoluúčasti prostých lidí, a nejen úzce omezené politické elity. Bylo rozdmýchávané nacionalismem, který byl dostatečně opojný a útočný, aby přilákal dokonce i apolitické osoby, které byly natolik tvárné, že se přizpůsobily každé ideologii, ať už komunistické, socialistické nebo fašistické, která právě přišla do módy“.
Jan Urban, září 2019