Československo – stát, který zklamal

Kniha, která vyšla v roce 2009 a 2011 v nakladatelství Yale University Press a její vznik souvisí se seminářem moderní historie, v jehož rámci se Mary Heimannová snažila představit historii 20. století na dějinách jedné malé evropské země a pro své studenty si vybrala Československo.

Mary Heimannová se naučila v Glasgowě česky, odjela na začátku tisíciletí do České republiky, kde dva roky navštěvoval archivy a další instituce, aby se seznámila historickými fakty. Vedle nich měla možnost studovat nejrůznější osobní prameny, ale také práce svých kolegů historiků. Její mnohaletá činnost nakonec vyvrcholila sepsáním kritického pohledu na české/československé dějiny 20. století.